4. Riešenie druhej vrstvy Rubikovej kocky

Úloha: Vašim cieľom je dokončiť druhú vrstvu Rubikovej kocky, ako je znázornené na obrázku 4. Táto etapa patrí k mojim najobľúbenejším.

Rubikova-kocka-4Obr. 4 - výsledný stav

Najprv položte bielu vrstvu nadol a potom nájdite okraj na hornej vrstve, ktorý patrí k strednej vrstve, a to tak, že sa pozriete na stredové časti, ktoré neobsahujú žltú. V tomto konkrétnom príklade budeme hľadať okraj s červenou a modrou.

Rubikova-kocka-4.1Obr. 4.1 - východzí stav

KROK 4.1 - Zarovnajte zvislý rad farby pomocou hrany, ktorú riešite (v tomto prípade modrá, ale môže byť červená, oranžová alebo zelená). Urobte to voľným otáčaním vrchnej vrstvy. Nechajte tento rad otočený smerom k vám. V tomto príklade sa okraj bude musieť posunúť doprava-dole (pozrite sa na červenú nálepku), čo sa vykoná algoritmom: (U R U' R' U' F' U F).

Rubikova-kocka4.1-U-R-U'-R'-U'-F'-U-F

Verzia doľava:

Rubikova-kocka4.2Obr. 4.2 - východzí stav

KROK 4.2 - Po zarovnaní zvislého radu farieb možno zistíte, že okraj, ktorý riešite, musí ísť doľava-dole, ako je to znázornené v tomto príklade s oranžovo-modrým okrajom. Ak chcete presunúť okraj z tretej vrstvy doľava a do druhej vrstvy, urobte tento sled ťahov (U' L' U L U F U' F'). Oproti predchádzajúcemu sa jedná o zrkladlový vzorec.

Rubikova-kocka4.2-U'-L'-U-L-U-F-U'-F'

 

Špeciálne prípady: Ak nemôžete nájsť okraj, ktorý potrebujete v hornej (tretej) vrstve, môže sa nachádzať v druhej vrstve Rubikovej kocky, ale nie je správne umiestnený, ako je znázornené nižšie, alebo nie je správne otočený. Ak chcete vyriešiť tieto dve uvedené situácie, vykonajte U R U' R' U' F' U F, ako je znázornené vyššie, aby ste vložili ľubovoľnú inú hranu do strednej vrstvy, aby ste „vykopli“ nesprávnu hranu až do hornej vrstvy. Teraz to môžete vyriešiť, ako je uvedené vyššie, t.j natočíme si trtiu vrstvu príslušnou hranou k odpovedajúcej farbe a posunieme hranu dole-doľava alebo dole-doprava podľa jedného z uvedených postupov.

 

 

POKRAČOVANiE

 

Krok 1 - Biela ľalia
Najprv obkolesíte žltý stred bielymi okrajmi. Vznikne tak obrazec, ktorý vyzerá ako „biela ľalia“. Toto je predkrížový krok. Nerobte si starosti s terminológiou, ak jej zatiaľ nerozumiete.

Krok 2 - Vytvorenie bieleho kríža
Biele okraje posunieme tak, aby sa spojili s bielym stredom, čím vytvoríme niely kríž na vrchu Rubikovej kocky. Všimnite si, že strany bieleho kríža majú tiež zodpovedajúce farby.

Krok 3 - Dokončenie prvej vrstvy vložením rohov
Vložíme rohy na správne miesta, aby sme dokončili prvú vrstvu Rubikovej kocky. Všimnite si, že na bokoch vznikol tvar, ktorý pripomína písmeno T s kratšou nožičkou.

Krok 4 - Vyriešenie druhej vrstvy Rubikovej kocky
Vložením odpovedajúcich hrán do strednej vrstvy sme dokončili druhú vrstvu Rubikovej kocky. Táto etapa a jej algoritmus patria medzi riešiteľmi k najobľúbenejším.

Krok 5 - Vytvorenie žltého kríža
Teraz usporiadame okraje na protiľahlej - žltej ploche, aby sme vytvorili žltý kríž v hornej časti Rubikovej kocky. Blízky výsledok sa začína rysovať aj v poslednej vrstve.

Krok 6 - Posunutie bočných plôch kríža k zodpovedajúcim stranám
Posunieme horné okraje žltého kríža tak, aby ich bočné plošky korešpondovali s bočnými plochami Rubikovej kocky. Zdanlivo malý krok dokáže potrápiť, kým hrany skončia na mieste.

Krok 7 - Posunutie horných 4 rohov na miesto
Posunieme posledné 4 rohy tak, aby boli na správnom mieste na Rubikovej kocke, ale nie je nevyhnutné, aby boli aj správne natočené, tj. skrútené.

Krok 8 - Dokončenie Rubikovej kocky otočením rohov
Potom, ako sa naučíme otáčať aj posledné rohy na tretej vrstve tak, aby boli správne natočené na svojom mieste, vyriešili sme Rubikovu kocku na komplet.Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

8. Otáčanie rohov a dokončenie Rubikovej kocky

7. Posunutie horných 4 rohov na miesto

6. Posunutie bočných plôch kríža k zodpovedajúcim stranám