7. Posunutie horných 4 rohov na miesto

Úloha: Posuňte posledné 4 rohy tak, aby boli na správnom mieste na Rubikovej kocke, ale nie je nevyhnutné, aby boli aj správne orientované, tj. skrútené.

Rubikova-kocka-7

KROK 7 - Najprv skontrolujte, či je niektorý z horných rohov už na správnom mieste. Nie je dôležité, či je aj správne natočený, otočenie vyriešite v kroku-8. V uvedenom príklade (na obrázku vyššie) je roh s červenou, modrou a žltou farbou na správnom mieste (vpravo hore), ale zvyšné horné rohy nie. Majte tento správny roh napravo tak, aby smeroval k vám, ako je znázornené. Ďalšie 3 rohy posunieme proti smeru hodinových ručičiek pomocou (U R U' L' U R' U' L).

Rubikova-kocka-7-U-R-U'-L'-U-R'-U'-L

Možno budete musieť vykonať vzorec dvakrát, kým sa všetky rohy dostanú na správne miesto. Je možné, že po kroku-6 už sú všetky rohy na správnom mieste. Ak je to tak, prejdite na ďalší krok-8.

Dôležité: Neotáčajte vrchnou vrstvou. Farby na stranách musia zostať zhodné.

Špeciálny prípad: Niekedy nemusia byť na správnom mieste žiadne rohy. Ak sa s tým stretnete, stačí použiť vzorec zobrazený vyššie raz z ľubovoľného smeru so žltou navrchu. Potom už bude aspoň jeden roh na správnom mieste, pokračujte podľa obrázka vyššie.

 

 

POKRAČOVANiE

 

Krok 1 - Biela ľalia
Najprv obkolesíte žltý stred bielymi okrajmi. Vznikne tak obrazec, ktorý vyzerá ako „biela ľalia“. Toto je predkrížový krok. Nerobte si starosti s terminológiou, ak jej zatiaľ nerozumiete.

Krok 2 - Vytvorenie bieleho kríža
Biele okraje posunieme tak, aby sa spojili s bielym stredom, čím vytvoríme niely kríž na vrchu Rubikovej kocky. Všimnite si, že strany bieleho kríža majú tiež zodpovedajúce farby.

Krok 3 - Dokončenie prvej vrstvy vložením rohov
Vložíme rohy na správne miesta, aby sme dokončili prvú vrstvu Rubikovej kocky. Všimnite si, že na bokoch vznikol tvar, ktorý pripomína písmeno T s kratšou nožičkou.

Krok 4 - Vyriešenie druhej vrstvy Rubikovej kocky
Vložením odpovedajúcich hrán do strednej vrstvy sme dokončili druhú vrstvu Rubikovej kocky. Táto etapa a jej algoritmus patria medzi riešiteľmi k najobľúbenejším.

Krok 5 - Vytvorenie žltého kríža
Teraz usporiadame okraje na protiľahlej - žltej ploche, aby sme vytvorili žltý kríž v hornej časti Rubikovej kocky. Blízky výsledok sa začína rysovať aj v poslednej vrstve.

Krok 6 - Posunutie bočných plôch kríža k zodpovedajúcim stranám
Posunieme horné okraje žltého kríža tak, aby ich bočné plošky korešpondovali s bočnými plochami Rubikovej kocky. Zdanlivo malý krok dokáže potrápiť, kým hrany skončia na mieste.

Krok 7 - Posunutie horných 4 rohov na miesto
Posunieme posledné 4 rohy tak, aby boli na správnom mieste na Rubikovej kocke, ale nie je nevyhnutné, aby boli aj správne natočené, tj. skrútené.

Krok 8 - Dokončenie Rubikovej kocky otočením rohov
Potom, ako sa naučíme otáčať aj posledné rohy na tretej vrstve tak, aby boli správne natočené na svojom mieste, vyriešili sme Rubikovu kocku na komplet.Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

8. Otáčanie rohov a dokončenie Rubikovej kocky

6. Posunutie bočných plôch kríža k zodpovedajúcim stranám