Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu máj, 2020

5. Vytvorenie žltého kríža

Obraz
» Rubikova kocka / Vytvorenie žltého kríža Úloha: Vytvorte žltý kríž na hornej vrstve Rubikovej kocky, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku 5. Obr. 5 - výsledný stav Keď skončíte s druhou vrstvou na Rubikovej kocke, budete musieť čeliť 4 prípadom. 1. prípad je, že žltý kríž je už hotový, vtedy preskočíte na krok-6, alebo nastanú ostatné 3 situácie, ktoré sú zobrazené nižšie. Obr. 5.1 - východzí stav KROK 5 - Vo všetkých troch prípadoch sa používa (F R U R' U' F') . Tento vzorec dostane kocku z jedného z vyššie uvedených prípadov do výsledného. Jeho opakovaním sa nakoniec vytvorí žltý kríž na vrchu Rubikovej kocky. Dôležité: V uvedených troch prípadoch sa použije algoritmus F R U R' U' F' 3x v prípade 1. (stred), 2x v prípade 2. ("elko"), 1x v prípade 3. (čiara).     POKRAČOVANiE   Krok 1 - Biela ľalia Najprv obkolesíte žltý stred bielymi okrajmi. Vznikne tak obrazec, ktorý vyzerá ako „biela ľalia“.