Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu apríl, 2020

6. Posunutie bočných plôch kríža k zodpovedajúcim stranám

Obraz
» Rubikova kocka / Posunutie bočných plôch kríža k zodpovedajúcim stranám Úloha: Posuňte okraje tak, aby sa strany Rubikovej kocky farebne s nimi zhodovali, ako je znázornené na obrázku 6. Obr. 6 - výsledný stav KROK 6 - Otočte hornú vrstvu, kým budete mať len jeden okraj, zodpovedajúci strane. V tomto prípade sa zhoduje iba modrá (obr. 6.1). Zodpovedajúca strana (modrá) musí smerovať dopredu. Algoritmus (R U R' U R U U R') posunie zadné tri okraje proti smeru hodinových ručičiek, ako je znázornené. Možno to budete musieť urobiť viac krát, aby ste posunuli okraje tak, aby sa všetky plochy zhodovali, ako je znázornené vyššie. Obr. 6.1 - východzí stav Špeciálny prípad: Dve susedné hrany zodpovedajú jej strane, ale dve na zadnej strane Rubikovej kocky nie. Otočte vrchnú vrstvu raz, teraz by mala zodpovedať iba jedna strana. Teraz vyriešte hrany pomocou toho istého algoritmu (R U R' U R U U R') , ako je opísané vyššie. Špeciálny prípad: Dva protiľ