Príspevky

Metóda "8 krokov" na vyriešenie Rubikovej kocky

Obraz
» Rubikova kocka / Rubikovu kocku vyriešite v 8 krokoch Rubikova kocka je ideálny hlavolam na cesty, do autobusu aj do lietadla. Na zloženie kocky vlastnou hlavou by človek potreboval asi niekoľko ročný pobyt na samotke. Poznáte niekoho, kto prišiel na algoritmus rubikovej kocky sám, okrem vynálezcu a tvorcov algoritmov? Väčšina bežných riešiteľov sa zasekne po prvej vrstve, vtedy začnú hľadať pomoc.   Rubikova kocka   Rubikova kocka po vrstvách - v 8 krokoch: Metódy riešenia - na vyriešenie Rubikovej kocky jestvuje viacero metód, napr. CFOP / Fridrichova metóda, Rouxova metóda, metóda Meta podľa podľa Yasha Mehta, ZZ metóda. Ukážeme si najjednosuchšiu z nich, vhodnú pre začiatočníkov - Rubikova kocka po vrstvách "Layer-By-Layer". Pri tejto metóde sa skladajú jednotlivé vrstvy postupne za využitia príslušných algritmov tak, aby sa nepokazili kúsky, ktoré už boli poskladané. Tento spôsob riešenia je populárny vďaka svojmu logickému postupu, aj keď je občas

Rubikova kocka, zoznámte sa

Obraz
Rubikova kocka je najslávnejší hlavolam na svete. Milióny ľudí si lámalo hlavu nad jeho vyriešením v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Mechanický hlavolam, ktorý v roku 1974 vynašiel maďarský sochár a architekt Ernő Rubik, sa skladá z menších rôznofarebných kociek, štandardne ich má 3×3×3. Pohyblivý mechanizmus umožňuje ľubovoľnú vrstvu 9 kociek otočiť o 90° v ľubovoľnom z troch smerov XYZ. Každá stena kocky 3x3 má jednu farbu, celkom šesť. Úlohou je po zamiešaní jednotlivých kociek poskladať kocku do pôvodného stavu podľa farieb. Zoznámte sa s Rubikovou kockou Ernő Rubik, maďarský sochár a profesor architektúry, dúfal, že vytvorí niečo, čo by mu pomohlo pochopiť, ako by štruktúra pozostávajúca z viacerých častí mohla tieto časti presunúť bez zničenia mechanizmu. Až keď pomiešal kúsky a musel to opraviť, objavil jeho potenciálne využitie ako 3-D hlavolam. Prvé kocky boli uvedené do obchodov s hračkami v Budapešti v roku 1977 známe ako magická kocka. Neskôr hračku odkúpil

1. Biela ľalia

Obraz
» Rubikova kocka / Biela ľalia Úloha: Vaším cieľom je posunúť biele okraje tak, aby obklopovali žltý stred v hornej časti Rubikovej kocky. Prvé 3 okraje budú jednoduché, len to skúste, určite to dokážete. Posledný okraj môže byť trochu zložitý. Nižšie sú uvedené 3 prípady (obr. 1.1), s ktorými sa môžete stretnúť.   Obr. 1 - výsledný stav KROK 1 - určíme si spodnú podstavu tak, že nájdeme na rubikovej kocke stredovú bielu kocku. Tú si otočíme ako spodnú plochu. Stredová kocka hornej plochy potom bude žltá. Okolo nej uložíme biele okraje ako je znázornené na obrázku 1.   Obr. 1.1 - východzí stav Dôležité: V prvom prípade stačí vykonať R . V druhom prípade vykonáme U' R a v treťom prípade vykonáme F U' R .       POKRAČOVANiE   Krok 1 - Biela ľalia Najprv obkolesíte žltý stred bielymi okrajmi. Vznikne tak obrazec, ktorý vyzerá ako „biela ľalia“. Toto je predkrížový krok. Nerobte si starosti s terminológiou, ak jej zatiaľ nerozumiete

2. Vytvorenie bieleho kríža

Obraz
» Rubikova kocka / Vytvorenie bieleho kríža Úloha: Cieľom tohto kroku je vytvorenie bieleho kríža na Rubikovej kocke (obr. 2). Obr. 2 - výsledný tvar KROK 2 - tento tvar (obr.2) dosiahneme jednoducho tak, že všetky biele hrany z predchádzajúceho kroku-1 - biela ľalia - pošleme dvojitým otočením nadol k bielemu stredu (obr. 2.1). Obr. 2.1 - východzí tvar Dôležité: skôr než každý bielu hranu otočíme nadol, spárujeme ju s jej farebne príslušným stredom, t.j. najprv pomocou U alebo U' spojíme bielo-modrý okraj s príslušným modrým stredom a potom ho pomocou FF alebo F'F' otočíme nadol. Keď otočíme všetky biele hrany nadol k bielemu stredu a celú kocku otočíme tak, aby spodná plocha (s bielym stredom) bola hore, získame tvar, ako na obr. 2.     POKRAČOVANiE   Krok 1 - Biela ľalia Najprv obkolesíte žltý stred bielymi okrajmi. Vznikne tak obrazec, ktorý vyzerá ako „biela ľalia“. Toto je predkrížový krok. Nerobte si starosti s terminológiou,

3. Dokončenie prvej vrstvy vložením rohov

Obraz
» Rubikova kocka / Dokončenie prvej vrstvy vložením rohov Úloha: Vaším cieľom je vložiť správne rohy medzi biely kríž a vytvoriť prvú vrstvu Rubikovej kocky. Obr. 3 - výsledný tvar KROK 3 - ak chcete identifikovať potrebný roh, pozrite sa na 3 stredy okolo rohu, ktorý plánujete vyriešiť. V tomto príklade to bude roh obsahujúci oranžovú, modrú a bielu. Umiestnite správny roh priamo pod miesto, kam má ísť. Urobte to otočením D alebo D' spodnej vrstvy. Malo by to skončiť jedným z 3 prípadov uvedených nižšie (obr. 3.1). Obr. 3.1 - východzie tvary Dôležité: v prvom prípade vykonáme R' D' , v druhom prípade F D a v treťom R' D' D' R D R' D R .   Obr. 3.2 - špeciálne prípady Špeciálne prípady: môžu nastať dva prípady, kedy sa predmetný roh nachádza na svojom mieste, ale nie je správne natočený (obr. 3.2). Vykonaním R' D' R D skrútime daný roh na mieste. V prípade prvom vykonáme R' D' R D dva krát, v prípade druhom vyk

4. Riešenie druhej vrstvy Rubikovej kocky

Obraz
» Rubikova kocka / Riešenie druhej vrstvy Rubikovej kocky . Úloha: Vašim cieľom je dokončiť druhú vrstvu Rubikovej kocky, ako je znázornené na obrázku 4. Táto etapa patrí k mojim najobľúbenejším. Obr. 4 - výsledný stav Najprv položte bielu vrstvu nadol a potom nájdite okraj na hornej vrstve, ktorý patrí k strednej vrstve, a to tak, že sa pozriete na stredové časti, ktoré neobsahujú žltú. V tomto konkrétnom príklade budeme hľadať okraj s červenou a modrou. Obr. 4.1 - východzí stav KROK 4.1 - Zarovnajte zvislý rad farby pomocou hrany, ktorú riešite (v tomto prípade modrá, ale môže byť červená, oranžová alebo zelená). Urobte to voľným otáčaním vrchnej vrstvy. Nechajte tento rad otočený smerom k vám. V tomto príklade sa okraj bude musieť posunúť doprava-dole (pozrite sa na červenú nálepku), čo sa vykoná algoritmom: (U R U' R' U' F' U F) . Verzia doľava: Obr. 4.2 - východzí stav KROK 4.2 - Po zarovnaní zvislého radu farieb možno zistíte, že okraj,

5. Vytvorenie žltého kríža

Obraz
» Rubikova kocka / Vytvorenie žltého kríža Úloha: Vytvorte žltý kríž na hornej vrstve Rubikovej kocky, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku 5. Obr. 5 - výsledný stav Keď skončíte s druhou vrstvou na Rubikovej kocke, budete musieť čeliť 4 prípadom. 1. prípad je, že žltý kríž je už hotový, vtedy preskočíte na krok-6, alebo nastanú ostatné 3 situácie, ktoré sú zobrazené nižšie. Obr. 5.1 - východzí stav KROK 5 - Vo všetkých troch prípadoch sa používa (F R U R' U' F') . Tento vzorec dostane kocku z jedného z vyššie uvedených prípadov do výsledného. Jeho opakovaním sa nakoniec vytvorí žltý kríž na vrchu Rubikovej kocky. Dôležité: V uvedených troch prípadoch sa použije algoritmus F R U R' U' F' 3x v prípade 1. (stred), 2x v prípade 2. ("elko"), 1x v prípade 3. (čiara).     POKRAČOVANiE   Krok 1 - Biela ľalia Najprv obkolesíte žltý stred bielymi okrajmi. Vznikne tak obrazec, ktorý vyzerá ako „biela ľalia“.

6. Posunutie bočných plôch kríža k zodpovedajúcim stranám

Obraz
» Rubikova kocka / Posunutie bočných plôch kríža k zodpovedajúcim stranám Úloha: Posuňte okraje tak, aby sa strany Rubikovej kocky farebne s nimi zhodovali, ako je znázornené na obrázku 6. Obr. 6 - výsledný stav KROK 6 - Otočte hornú vrstvu, kým budete mať len jeden okraj, zodpovedajúci strane. V tomto prípade sa zhoduje iba modrá (obr. 6.1). Zodpovedajúca strana (modrá) musí smerovať dopredu. Algoritmus (R U R' U R U U R') posunie zadné tri okraje proti smeru hodinových ručičiek, ako je znázornené. Možno to budete musieť urobiť viac krát, aby ste posunuli okraje tak, aby sa všetky plochy zhodovali, ako je znázornené vyššie. Obr. 6.1 - východzí stav Špeciálny prípad: Dve susedné hrany zodpovedajú jej strane, ale dve na zadnej strane Rubikovej kocky nie. Otočte vrchnú vrstvu raz, teraz by mala zodpovedať iba jedna strana. Teraz vyriešte hrany pomocou toho istého algoritmu (R U R' U R U U R') , ako je opísané vyššie. Špeciálny prípad: Dva protiľ

7. Posunutie horných 4 rohov na miesto

Obraz
» Rubikova kocka / Posunutie horných 4 rohov na miesto Úloha: Posuňte posledné 4 rohy tak, aby boli na správnom mieste na Rubikovej kocke, ale nie je nevyhnutné, aby boli aj správne orientované, tj. skrútené. KROK 7 - Najprv skontrolujte, či je niektorý z horných rohov už na správnom mieste. Nie je dôležité, či je aj správne natočený, otočenie vyriešite v kroku-8. V uvedenom príklade (na obrázku vyššie) je roh s červenou, modrou a žltou farbou na správnom mieste (vpravo hore), ale zvyšné horné rohy nie. Majte tento správny roh napravo tak, aby smeroval k vám, ako je znázornené. Ďalšie 3 rohy posunieme proti smeru hodinových ručičiek pomocou (U R U' L' U R' U' L) . Možno budete musieť vykonať vzorec dvakrát, kým sa všetky rohy dostanú na správne miesto. Je možné, že po kroku-6 už sú všetky rohy na správnom mieste. Ak je to tak, prejdite na ďalší krok-8. Dôležité: Neotáčajte vrchnou vrstvou. Farby na stranách musia zostať zhodné. Špeciálny prípad

8. Otáčanie rohov a dokončenie Rubikovej kocky

Obraz
» Rubikova kocka / Otáčanie rohov a dokončenie Rubikovej kocky Úloha: Orientujte (otočte) posledné štyri rohy a vyriešte Rubikovu kocku. KROK 8 - Najprv umiestnite nevyriešený roh (nesprávne skrútený) na pravú stranu smerom k vám, ako je znázornené. Vykonajte (R' D' R D) , kým roh nebude správne orientovaný (otočený). Bez otáčania celej kocky otočte iba hornú vrstvu tak, aby bol ďalší nevyriešený roh na pravej strane smerom k vám, opäť vykonajte (R' D' R D) , kým sa roh nevyrieši. Opakujte, kým sa nevyriešia všetky rohy. Dôležité: Rubikovou kockou neotáčajte, to znamená, že farba smerom k vám zostane počas celého kroku rovnaká. Spodná vrstva (biela) sa počas procesu rozloží, ale ak sa všetkoo urobí správne, po dokončení všetkých žltých rohov sa vráti do vyriešeného stavu.     POKRAČOVANiE   Krok 1 - Biela ľalia Najprv obkolesíte žltý stred bielymi okrajmi. Vznikne tak obrazec, ktorý vyzerá ako „biela ľalia“. Toto je predkrížo

Tipy a triky

Obraz
Už vás nebaví riešiť svoju Rubikovu kocku stále rovnakým spôsobom a hľadáte nové výzvy? Skúste reprodukovať alebo vymyslieť nejaké pekné vzory. V tejto sekcii predstavíme galériu pekných vzorov Rubikovej kocky s algoritmami, ako ich vytvoriť. Zistite, ako sa robí slávny Superflip, šachovnica, hadie vzory, krížik, kocka v kocke a mnoho ďalších pekných motívov. Ak vás nudí riešiť Rubikovu kocku stále rovnakým spôsobom a hľadáte novú výzvu, skúste sa dostať k jednému z týchto vzorov z vlastnej hlavy. Šachovnica M2 S2 E2 alebo U2 D2 F2 B2 L2 R2 Pre tvorbu rôznych vzorov je východiskom poskladaná kocka. Návrat zo vzoru do pôvodnej kocky sa vykoná opačným algoritmom, napríklad: pre U L B je opačným B' L' U'. V prípade M2 S2 E2 je opačným E2 S2 M2, pretože obraty o 180° sú inverzné sami o sebe, preto je M2 totožné s M2'. Navyše v tomto prípade, keď sú všetky tri obraty o 180°, je jedno v akom poradí ich vykonáme, t.j E2 S2 M2 = S2 M2 E2 = S2 E2 M2 atd.   Ko

Linky, odkazy

Obraz
Rubikova kocka je najslávnejší hlavolam na svete. Milióny ľudí si lámalo hlavu nad jeho vyriešením. Väčšinou sa dostali po prvú vrstvu a tam sa zasekli Začne sa hľadanie pomoci. O Rubikovej kocke a jej riešení sa popísalo veľa. Ja som si vlastné poznámky umiestnil na tieto webstránky, kvôli vlastnej potrebe, aby som mal návod vždy poruke. Používal som ich ako "ťahák", keď mi občas nejaké riešenie vypadne. Ukázalo sa, že môj návod (ťahák) vyhovuje aj mojim priateľom, tak som sa stránke trochu povenoval, vylepšil grafiku, zjednodušil popisky, pridal obrázky. Množstvo iných autorov mi poskytlo inšpirácie, preto som pridal aj túto sekciu, s odkazmi na ich zaujímavé práce o Rubikovej kocke.   LiNKY   Link 1 - 3D JavaScript simulátor pre animáciu Rubikovej kocky AnimCubeJS - JavaScript (JS) - simulátor je zameraný na zobrazenie animácie manipulácie s Rubikovou kockou. Program je klasifikovaný ako freeware použiteľný na svojich webových stránkach. Lin