Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu jún, 2020

4. Riešenie druhej vrstvy Rubikovej kocky

Obraz
» Rubikova kocka / Riešenie druhej vrstvy Rubikovej kocky . Úloha: Vašim cieľom je dokončiť druhú vrstvu Rubikovej kocky, ako je znázornené na obrázku 4. Táto etapa patrí k mojim najobľúbenejším. Obr. 4 - výsledný stav Najprv položte bielu vrstvu nadol a potom nájdite okraj na hornej vrstve, ktorý patrí k strednej vrstve, a to tak, že sa pozriete na stredové časti, ktoré neobsahujú žltú. V tomto konkrétnom príklade budeme hľadať okraj s červenou a modrou. Obr. 4.1 - východzí stav KROK 4.1 - Zarovnajte zvislý rad farby pomocou hrany, ktorú riešite (v tomto prípade modrá, ale môže byť červená, oranžová alebo zelená). Urobte to voľným otáčaním vrchnej vrstvy. Nechajte tento rad otočený smerom k vám. V tomto príklade sa okraj bude musieť posunúť doprava-dole (pozrite sa na červenú nálepku), čo sa vykoná algoritmom: (U R U' R' U' F' U F) . Verzia doľava: Obr. 4.2 - východzí stav KROK 4.2 - Po zarovnaní zvislého radu farieb možno zistíte, že okraj,