5. Vytvorenie žltého kríža

Úloha: Vytvorte žltý kríž na hornej vrstve Rubikovej kocky, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku 5.

Rubikova-kocka-5Obr. 5 - výsledný stav

Keď skončíte s druhou vrstvou na Rubikovej kocke, budete musieť čeliť 4 prípadom. 1. prípad je, že žltý kríž je už hotový, vtedy preskočíte na krok-6, alebo nastanú ostatné 3 situácie, ktoré sú zobrazené nižšie.

Rubikova-kocka-5.1-5.2-5.3Obr. 5.1 - východzí stav

KROK 5 - Vo všetkých troch prípadoch sa používa (F R U R' U' F'). Tento vzorec dostane kocku z jedného z vyššie uvedených prípadov do výsledného. Jeho opakovaním sa nakoniec vytvorí žltý kríž na vrchu Rubikovej kocky.

Rubikova-kocka5-F-R-U-R'-U'-F'

Dôležité: V uvedených troch prípadoch sa použije algoritmus F R U R' U' F' 3x v prípade 1. (stred), 2x v prípade 2. ("elko"), 1x v prípade 3. (čiara).

 

 

POKRAČOVANiE

 

Krok 1 - Biela ľalia
Najprv obkolesíte žltý stred bielymi okrajmi. Vznikne tak obrazec, ktorý vyzerá ako „biela ľalia“. Toto je predkrížový krok. Nerobte si starosti s terminológiou, ak jej zatiaľ nerozumiete.

Krok 2 - Vytvorenie bieleho kríža
Biele okraje posunieme tak, aby sa spojili s bielym stredom, čím vytvoríme niely kríž na vrchu Rubikovej kocky. Všimnite si, že strany bieleho kríža majú tiež zodpovedajúce farby.

Krok 3 - Dokončenie prvej vrstvy vložením rohov
Vložíme rohy na správne miesta, aby sme dokončili prvú vrstvu Rubikovej kocky. Všimnite si, že na bokoch vznikol tvar, ktorý pripomína písmeno T s kratšou nožičkou.

Krok 4 - Vyriešenie druhej vrstvy Rubikovej kocky
Vložením odpovedajúcich hrán do strednej vrstvy sme dokončili druhú vrstvu Rubikovej kocky. Táto etapa a jej algoritmus patria medzi riešiteľmi k najobľúbenejším.

Krok 5 - Vytvorenie žltého kríža
Teraz usporiadame okraje na protiľahlej - žltej ploche, aby sme vytvorili žltý kríž v hornej časti Rubikovej kocky. Blízky výsledok sa začína rysovať aj v poslednej vrstve.

Krok 6 - Posunutie bočných plôch kríža k zodpovedajúcim stranám
Posunieme horné okraje žltého kríža tak, aby ich bočné plošky korešpondovali s bočnými plochami Rubikovej kocky. Zdanlivo malý krok dokáže potrápiť, kým hrany skončia na mieste.

Krok 7 - Posunutie horných 4 rohov na miesto
Posunieme posledné 4 rohy tak, aby boli na správnom mieste na Rubikovej kocke, ale nie je nevyhnutné, aby boli aj správne natočené, tj. skrútené.

Krok 8 - Dokončenie Rubikovej kocky otočením rohov
Potom, ako sa naučíme otáčať aj posledné rohy na tretej vrstve tak, aby boli správne natočené na svojom mieste, vyriešili sme Rubikovu kocku na komplet.Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

8. Otáčanie rohov a dokončenie Rubikovej kocky

7. Posunutie horných 4 rohov na miesto

6. Posunutie bočných plôch kríža k zodpovedajúcim stranám