Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu marec, 2020

7. Posunutie horných 4 rohov na miesto

Obraz
» Rubikova kocka / Posunutie horných 4 rohov na miesto Úloha: Posuňte posledné 4 rohy tak, aby boli na správnom mieste na Rubikovej kocke, ale nie je nevyhnutné, aby boli aj správne orientované, tj. skrútené. KROK 7 - Najprv skontrolujte, či je niektorý z horných rohov už na správnom mieste. Nie je dôležité, či je aj správne natočený, otočenie vyriešite v kroku-8. V uvedenom príklade (na obrázku vyššie) je roh s červenou, modrou a žltou farbou na správnom mieste (vpravo hore), ale zvyšné horné rohy nie. Majte tento správny roh napravo tak, aby smeroval k vám, ako je znázornené. Ďalšie 3 rohy posunieme proti smeru hodinových ručičiek pomocou (U R U' L' U R' U' L) . Možno budete musieť vykonať vzorec dvakrát, kým sa všetky rohy dostanú na správne miesto. Je možné, že po kroku-6 už sú všetky rohy na správnom mieste. Ak je to tak, prejdite na ďalší krok-8. Dôležité: Neotáčajte vrchnou vrstvou. Farby na stranách musia zostať zhodné. Špeciálny prípad